Kapitänsweg Station 14 - Norderstraße 40-44

PDF

Guidet tur
Norderstrasse 40-44

Hus og gård Norderstrasse 40–44, der i dag udgør en enhed, står på mange måder i forbindelse med Flensborgs søfartshistorie. De oprindelig fire grunde med numrene 300–303 har siden det 16. og 17. århundrede til stadighed været ejet af skippere og skibshåndværkere. Grunden nr. 3f02 tilhørte i årene 1739–1782 den kendte Flensborg skipper Andreas Jordt. Dennes søn, der var opvokset her, den senere skipper og oldermand for Flensborg Skipperlaug, Hans Jordt (1737-1827), har efterladt os en omfattende og meget værdifuld kortsamling.

På grunden nr. 301 boede skibstømrer Peter Clausen. Han drev her et mastesnedkeri, der over den bagved liggende gård havde direkte forbindelse til havnen og de skibe, der lagde til her for at blive repareret. De lange stammer, der skulle bruges hertil, kunne dermed landes med skib via gårdanlægget, der dengang var åbent ud mod havnen, og derfra bringes ad den korteste vej lige ind til bukkene i værkstedsområdet, hvorfra de efter færdiggørelse ligeså hurtigt igen kunne transporteres tilbage til de skibe, der skulle repareres.
I 1790 opkøbte hans nabo, købmand Jürgen Andresen, grund nr. 301 og lagde den sammen med sin grund nr. 300, som før ligeledes for en tid havde tilhørt en skipper, til en købmandsgård.

I tilslutning til Hof ligger sejlmagernes gade „Segelmacherstrasse“. Også den minder om, at der her gennem århundreder blev drevet et maritimt håndværk. Sejlene var skibenes motor og vinger. De gjorde det muligt for skibene ved hjælp af vinden at transportere store laster over lange strækninger, der havde været uovervindelige ad landvejen. Tilskæring af et sejl i det bugformede snit, der udnyttede vindkræfterne optimalt, var en kunst, som forudsatte stor erfaring. Med et sejl, der stod godt, samt moderne takkelage var det endda muligt at krydse op imod vinden!
Syning af sejl var dog et hårdt arbejde. Ved sømningen af sejlene med kantliekene, der skulle optage trækket, måtte de grove nåle presses igennem den svære sejldug ved hjælp af sejlmagerhåndsken – sting for sting.

Info

Åbningstider

I nærheden

Tilkørsel
Kapitänsweg Station 14 - Norderstraße 40-44
Nikolaistraße 8
24937 Flensburg