Kapitänsweg Station 13 - St. Marien-Kirche

PDF

Guidet tur
St.-Marien-Kirche

Oprindelig har Flensborgs købmænd, der drev fjernhandel, også altid været søfarere. Fragt og skibe tilhørte dem, og de førte selv begge over havet til fjerne markeder. På disse rejser var besætning, skib og ladning udsat for talrige farer, som kun kunne imødegås med en stærk tillid til Gud. St. Marien-Kirche, opført som stenkirke i 1284, var blandt de tidligste kirker i Flenborg. Kirke-„skibets” størrelse og højde samt det rigt udsmykkede indre vidner endnu i dag om en stærk tro hos menigheden, som under arbejdet for deres levebrød ikke sjældent var udleveret til rasende naturkræfter, fribyttere eller krigsfejder.

For mange søfolk og kaptajner i Flensborg samt deres hjemmeblivende familier var St.-Marien-Kirche gennem århundreder et åndeligt centrum, hvor man hentede sjælelig styrke og gik i forbøn om en lykkelig overfart og hjemvenden. Sammen med købmændene og andre erhvervsgrupper var skipperne i dette kirkesogn siden slutningen af det 14. århundrede sluttet sammen i St. Marien-købmandslauget. Dette først mere åndeligt orienterede broderskab tilbød sine medlemmer sjælelig, social og retslig støtte og regnedes snart blandt de fornemste gilder i byen. Det overlevede reformationen og har siden adskillelsen af købmænd og skippere ca. 1570 haft sin fortsættelse i Skipperlaget (station 3). I kirkens indre finder vi det Beyer’sche Epitaph fra 1591, hvis billedbaggrund viser et af de tidligste havnemalerier af Flensborg. Af detaljerne på denne fremstilling kan man stadig tydeligt genkende de gamle skibstyper samt de tidlige havneanlæg.

Info

Åbningstider

I nærheden

Du bruger tilsyneladende Microsofts Internet Explorer som webbrowser, til at se vores internetside.

Af funktionalitets- og sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt at bruge en opdateret webbrowser som f.eks. Firefox, Chrome, Safari, Opera eller Edge. Internet Explorer viser ikke alt indholdet på vores hjemmeside korrekt og tilbyder ikke alle dets funktioner.