Kapitänsweg Station 11 - Heilig-Geist-Kirche

PDF

Guidet tur

Helligåndskirken
Heilig-Geist-Kirche („Helligåndskirken“) er bygget i 1386 og har siden reformationen været kirke for Flensborgs dansktalende borgere. I denne kirke findes endnu 2 skibsmodeller, nemlig TORDENSKJOLD og DANIA

I mange kirker langs Sydeuropas kyster minder såkaldte votivskibe om en skik, der var karakteristisk for de kristnes søfart i tidligere århundreder. Sådanne votivskibe skulle muligvis minde om redning i havsnød. Også i Danmark kender man stadig den tradition at hænge skibsmodeller op i kirkerum. Disse gaver er dog ifølge overleveringen ikke votivskibe; de skal snarere forstås som symboler på søfarten med blik for de farer, skib og mandskab var udsat for. I tidligere århundreder valgte man ofte et krigsskib som model for en gave til en kirke. Ikke blot sømanden, men også de andre kirkegængere, håbede på denne måde på beskyttelse mod fjender og farer på havet.

TORDENSKJOLD er en krigsfregat med 20 kanoner. Den blev skænket til kirken i 1863 af foreningen af danske våbenbrødre i Flensborg „Die dänischen Waffenbrüder in Flensburg“. Denne forening var blevet stiftet i 1859. Et af medlemmerne var tolderen I. E. R. Praëm, der havde deltaget i krigen 1848-50 i den danske flåde. Han har fremstillet TORDENSKJOLD, der er opkaldt efter den danske søhelt af samme navn. Også et krigsskib bygget i København var opkaldt efter ham. Men selv om navnene hentyder til et bestemt skib, er disse modeller dog ikke tro kopier. TORDENSKJOLD hænger i dag i sideskibet.

DANIA (= Danmark) er også et råtaklet krigsskib, bestykket med 70 kanoner. Det nævner som giver H. A. Petersen og blev formodentlig skænket til kirken i 1863, måske tidligere. I dag står det i hovedskibet på en konsol ved kirkens sydmur. Begge skibe sejlede under Dannebrog.

Hvordan „Schiffbrücke” – havnens pulserende centrum – skiftede betydning, kan man få mere at vide om på Søfartsmuseet, som i 1984 flyttede ind i det tidligere toldpakhus, der selv i sin tid var blevet opført på en skibsbygningsplads.

Helligåndskirken
Heilig-Geist-Kirche („Helligåndskirken“) er bygget i 1386 og har siden reformationen været kirke for Flensborgs dansktalende borgere. I denne kirke findes endnu 2 skibsmodeller, nemlig TORDENSKJOLD og DANIA

I mange kirker langs Sydeuropas kyster minder såkaldte votivskibe om en skik, der var karakteristisk for de kristnes søfart i tidligere århundreder. Sådanne votivskibe skulle muligvis minde om redning i havsnød. Også i Danmark kender man stadig den tradition at hænge skibsmodeller op i kirkerum. Disse gaver er dog ifølge overleveringen ikke votivskibe; de skal snarere forstås som symboler på søfarten med blik for de farer, skib og mandskab var udsat for. I tidligere århundreder valgte man ofte et krigsskib som model for en gave til en kirke. Ikke blot sømanden, men også de andre kirkegængere, håbede på denne måde på beskyttelse mod fjender og farer på havet.

TORDENSKJOLD er en krigsfregat med 20 kanoner. Den blev skænket til kirken i 1863 af foreningen af danske våbenbrødre i Flensborg „Die dänischen Waffenbrüder in Flensburg“. Denne forening var blevet stiftet i 1859. Et af medlemmerne var tolderen I. E. R. Praëm, der havde deltaget i krigen 1848-50 i den danske flåde. Han har fremstillet TORDENSKJOLD, der er opkaldt efter den danske søhelt af samme navn. Også et krigsskib bygget i København var opkaldt efter ham. Men selv om navnene hentyder til et bestemt skib, er disse modeller dog ikke tro kopier. TORDENSKJOLD hænger i dag i sideskibet.

DANIA (= Danmark) er også et råtaklet krigsskib, bestykket med 70 kanoner. Det nævner som giver H. A. Petersen og blev formodentlig skænket til kirken i 1863, måske tidligere. I dag står det i hovedskibet på en konsol ved kirkens sydmur. Begge skibe sejlede under Dannebrog.

Hvordan „Schiffbrücke” – havnens pulserende centrum – skiftede betydning, kan man få mere at vide om på Søfartsmuseet, som i 1984 flyttede ind i det tidligere toldpakhus, der selv i sin tid var blevet opført på en skibsbygningsplads.

Info

Åbningstider

I nærheden

Du bruger tilsyneladende Microsofts Internet Explorer som webbrowser, til at se vores internetside.

Af funktionalitets- og sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt at bruge en opdateret webbrowser som f.eks. Firefox, Chrome, Safari, Opera eller Edge. Internet Explorer viser ikke alt indholdet på vores hjemmeside korrekt og tilbyder ikke alle dets funktioner.