Kapitänsweg Station 4 - Alter Schiffbrückplatz

PDF

Guidet tur
Gamle Skibbro Pladsen
Med dampskibsfartens start tog også passagerskibsfarten på Flensborg Fjord sin begyndelse. Købmand Friedrich Mommse Bruhn, der var født i Gråsten i 1832, grundlagde med Hamborgs Alsterdampskibsfart som forbillede i 1865 en virksomhed for persontransport i nærområdet. Det første dampskib, „SEEMÖWE“, blev givet i ordre på et værft i Hamborg.

Byerne langs fjorden kunne dengang kun nås med hestevogn. Søvejen forkortede turen, så denne nye passagerrute med navnet „Flensburg-Ekensunder-Dampfschiffahrts-Gesellschaft“ blev en selvskreven succes.

I løbet af de næste årtier blev flåden udvidet: gennem fusion med en konkurrerende virksomhed i Sønderborg opstod i 1897 rederiet „Vereinigte Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffs Gesellschaft“, i folkemunde kort kaldet „Vereinigte“, det vil sige de ”Forenede”.

Langs med fjorden var der oprettet adskillige stationer, for også udflugtstransporten tiltog, navnlig på søndage. Der opstod badeanstalter, restauranter og moderne hoteller f.eks. i Glücksburg og Gråsten.
Men også indtægterne fra fragtgods, hvor kvægtransporten i vintermånederne var af særlig betydning, oversteg de indledende forventninger og blev en alvorlig konkurrent til den traditionelle småskibsfart, der blev drevet med sejl.

Specielt til ekspedition af passagererne og til varetransport blev der bygget pavilloner i Gråsten og Sønderborg. I 1896 fik også Flensborg en større dampskibspavillon.
Med „ERNST GÜNTHER“ løb dengang en ny prototype af fjorddampere af stablen hos rederiet „Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft”. Med „ALEXANDRA“, der blev bygget i Hamborg i 1908, satsede de „Forenede” på indførelse af salondampere, som var nogle af de mest populære skibe.

Indtil 1. Verdenskrig sejlede årligt omkring en million mennesker med denne dampskibsflåde; der afgik dagligt ca. 50 afgange fra pavillonen. En gruppe stamgæster af såkaldte „partout-rejsende“ havde periodekort. De huskes endnu i dag som „petuh-tanter” med deres særegne sprog, der minder om fjordskibsfarten i forgangne tider.

Info

Åbningstider

I nærheden

Du bruger tilsyneladende Microsofts Internet Explorer som webbrowser, til at se vores internetside.

Af funktionalitets- og sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt at bruge en opdateret webbrowser som f.eks. Firefox, Chrome, Safari, Opera eller Edge. Internet Explorer viser ikke alt indholdet på vores hjemmeside korrekt og tilbyder ikke alle dets funktioner.