Kapitänsweg Station 3 - Kompagnietor

PDF

Guidet tur
Kompagnietor
Byporten „Kompagnietor“, der blev opført 1602-04, er en af de smukkeste bevaringsværdige bygninger i Flensborg. Den bærer både Flensborgs byvåben og den danske kong Christian IV’s våbenskjold og fungerede tidligere som forsamlingshus for skipperlauget, der bestod af kaptajner og skippere i Flensborg og stadig er aktivt. Her mødtes de vejrbidte søfolk efter en lykkelig hjemkomst fra deres lange sørejser til Caribien, Ishavet eller til Middelhavet. I den store mødesal fejrede laugsbrødrene den årlige laugsfest. Ved den lejlighed smykkede kostbare, delvis forgyldte sølvbægre det festligt dækkede bord, som medlemmerne altid samledes om mandag efter Helligtrekonger. Sølvskatten befinder sig i dag på Flensborg Søfartsmuseum, hvor den kan beundres af interesserede.

Optagelse i skipperlauget var et vigtigt karrieremæssigt og socialt mål for kaptajnerne. Desuden nægtede byrådet at udstede søpas til skippere, der ikke var medlemmer af lauget. Dette betød for den pågældende, at han var retsløs til søs, og dermed fare for vare, liv og lemmer i det fjerne.

Rummene, der grænser op til portgennemgangen, anvendtes som handelsbørs. Her blev handelsvarer og skibsanparter henholdsvis købt og solgt, der blev udvekslet nyheder, overbragt meddelelser og opslået bekendtgørelser.
I en sideport i den sydlige del af bygningen var byens vægt anbragt. Her blev landede laster vejet, men også de gængse lodvægte afprøvet for at forebygge misbrug. Byrådet krævede: „Alt, hvad en købmand sælger over et skibspund [13,25 kg], skal vejes på byens vægt – til byens almene vel og i god rigtighed med vægtene”: Indtil 1838 førte kompagniværten opsynet med vægten. I hans udskænkningssted i Kompagnitor-bygningen kunne skippere og kørselsfolk nyde det gode Flensborg-øl.

På grund af den nære beliggenhed ved havnen har Kompagnietor flere gange været hjemsøgt af oversvømmelser. Portbygningens stueetage har mere end én gang stået under vand. De små tavler på fassaden angiver højvandet ved stormfloderne i årene 1649, 1835 og 1872.

Info

Åbningstider

I nærheden

Du bruger tilsyneladende Microsofts Internet Explorer som webbrowser, til at se vores internetside.

Af funktionalitets- og sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi kraftigt at bruge en opdateret webbrowser som f.eks. Firefox, Chrome, Safari, Opera eller Edge. Internet Explorer viser ikke alt indholdet på vores hjemmeside korrekt og tilbyder ikke alle dets funktioner.